Floor Milikowski:


“Gemeenschappen maken de kracht van de stad”

↑ Beeld David Meulenbeld Tekst Janek Bosman

De stad heeft altijd vernieuwing nodig. Daarom is juist de maakindustrie zo waardevol in voormalige havengebieden.” Onderzoeker Floor Milikowski pleit voor het behoud van de ambachtseconomie in de stad, zowel voor de circulaire toekomst als sterke gemeenschappen.

Floor Milikowski ziet het als taak om de samenleving een spiegel voor te houden. Als onderzoeker en schrijver houdt ze zich bezig met sociaal-economische thema’s in de stad. In haar nieuwste boek ‘Wij zijn de stad’ schrijft ze over de waarde van buitenwijken en haar gemeenschappen. Hoofdredacteur Merel Pit en journalist Tracy Metz praten in deze eerste aflevering het haar door.

Volgens Milikowski gaan veel processen, ook in de bouwwereld, op een automatische piloot. “Op een geven moment dender je met z’n allen een bepaalde kant op. Je kan je afvragen: zijn we zo nog wel goed bezig? Veel nieuwe waarheden en inzichten worden genegeerd omdat ze het proces verstoren.”

Daarom doet ze onderzoek naar onze gebouwde omgeving en schrijft ze boeken om belangrijke onderwerpen te agenderen. “Beleidsmakers hebben het veel te druk om onderzoek te doen. Er moet iemand zijn die laat zien dat er andere perspectieven zijn.”

Hoe kijkt Floor dan naar de getransformeerde havengebieden in Amsterdam, zoals het Oostelijk Havengebied en Cruquiuseiland? “Van oudsher is Amsterdam écht een havenstad. Er is een logische reden dat havengebieden geleidelijk plaats maken voor woongebieden. Ook gaan we naar een circulaire economie toe, waar veel maakindustrie voor nodig is. Tegelijkertijd zie je dat veel praktisch opgeleide mensen geen werk en woning kunnen vinden in Amsterdam. Creëer dus in de havengebieden ruimte om te wonen, én ruimte voor maakindustrie.”

Woningcrisis in Amsterdam leidt tot eenzijdige manier van bouwen

De enorme vraag naar woningen en de extreem hoge commerciële waarde van die woningen, leiden in de stad tot een eenzijdige manier van bouwen en ontwikkelen.