Met groot genoegen heet ik je welkom in onze monografieën op de terreinen van architectuur, stedenbouw en interieur.

Sinds 2018 is de papieren editie van de Architect een uitgave die vier keer per jaar verschijnt, dit jaar aangevuld met de ARC19 Awards special. In deze vier dubbeldikke edities zoomen we in op de werelden van architectuur, stedenbouw en interieur. Met de drie monografieën breiden we het abonnement op de Architect verder uit.


Nieuw dit jaar is verder dat we in iedere reguliere editie drie buitengewone projecten belichten. We duiken diep in deze projecten, laten zien hoe ze tot stand zijn gekomen, op welke wijze het ontwerp is gemaakt en hoe dit technisch is uitgevoerd. Met deze projecten willen we je inspiratie, inzicht en vooral kennis bieden.


De drie monografieën die in samenhang met deze projecten verschijnen, zorgen voor thematische verbreding. In iedere monografie wordt het project uit de papieren editie gekoppeld aan vier tot vijf andere projecten. Per vakgebied staat zodoende een specifiek oeuvre of onderwerp centraal. Voor onze abonnees zijn deze monografieën bij het abonnement inbegrepen.


Architectuur, stedenbouw en interieur doen er opnieuw en in grote mate toe. Dit komt tot uitdrukking via beschrijvingen, tekeningen en objecten. In de monografieën worden de projecten van een oeuvre of rond een thema gegroepeerd op basis van hun technische en esthetische kenmerken, aangevuld met een introductie en interview die de achterliggende principes en opvattingen verklaren.


Voor nieuwsberichten, relevante projecten en uiteenlopende artikelen kun je terecht op onze website www.deArchitect.nl en in de nieuwsbrief die we dagelijks versturen. Op de pagina’s van de printeditie en de monografieën gaan we diepte in.


Ik wens je veel plezier met deze monografieën. Als je me wilt bereiken, kan dat op harmtilman@vakmedianet.nl


Harm Tilman

Hoofdredacteur de Architect